בית אריה בית הכנסת אחדות ישראל במיתר

מצגת שנערכה כשבוע לפני חג השבועות תשע"ב (2012)