בית אריה בית הכנסת אחדות ישראל במיתר

אתר בית הכנסת אחדות ישראל מברך את:

מילי (מלכה) ומשה כהן ולעדנה ומיכאל שמחי

לנישואי רעות עם בח"ל לביא

החתונה התקיימה בשעה טובה בעיר הקודש פרדס חנה
ביום רביעי י' באדר א' תשע"ג 20/2/13

יהי רצון שביתם יתקיים עדי עד ולתפארת עם ישראל

רעות הבת של משה כהן הבן של חנה ז"ל אחותה של חמסנה (מישה) ז"ל

אשת מייסד בית הכנסת אחדות ישראל הרב אריה עסיס זצ"ל

***

ברכות לרב מתתיהו ושמחה שרים ולמר יעקב וחנה תורגמן
לרב יוסף ועליזה שטרית גב' רינה ויצמן

לנישואי הנכדים

הילדים של שמואל ויעל תורגמן ופנחס וחגית ויצמן

אוהד ישראל נ"י עב"ג רות תחי'

החתונה התקיימה בשעה טובה ומוצלחת בעיר הקודש ירושלים

ביום ראשן ב' בניסן 25/3/12

יהי רצון שביתם יתקיים עדי עד ולתפארת עם ישראל

 ***
ההורים פנחס וחגית ויצמן בברכת מזל טוב
לנישואי הבת אביגיל עם בחיר ליבה יוחאי
יהי רצון ושיזכו להקים בית נאמן בישראל בשלום ובאחווה
נינה לישראל ציון עסיס זצ"ל אח של הרב אריה עסיס זצ"ל
ממייסדי בית הכנסת אחדות ישראל במיתר
החתונה התקיימה  בערב כ"ט באדר התש"ע בעיר הקודש ירושלים

ההורים יורם ודינה עסיס
יוסף ולונה קרויטורו
ברכת מזל טוב
לנישואי שירן ואייל
שירן הבת של יורם הבן של צבי האח של הרב אריה עסיס זצ"ל
החתונה התקיימה בו' באלול התשע"א 5.9.2011 בעיר הקודש באר שבע

 ***