בית אריה בית הכנסת אחדות ישראל במיתר

עובדיה חממה בשיר שהלחין אודות תפילתו של משה רבנו לרפואת אחותו מרים הנביאה